gle.ovo.

Autor: marcell

"ono ??to sam htio naglasiti je da je i modernom dru??tvu trebalo dosta dugo da se rje??i gomile podrazumijevaju??ih diskriminacija te da je uvid u takve probleme o??ito te??ak. tako??er sam htio naglasiti da su eti??ki problemi danas kompleksni i da je za njihovo rje??avanje potrebno ne??to vi??e od ??ista srca. prije svega znanje. tako??er mislim da i organizirane religije prilago??avaju i mijenjaju svoje stavove no to ??ine sporo, bez refleksije, marksisti??ke samokritike i u pravilu kao poku??aj da ne izgube raspojasane ov??ice."
 

Autor: marcell
Published on Comments on: Spoznaja Dobra i Zla | shared via feedly

prohibicija je vi??e mjera nego prosudba. mislim da je alkohol i dalje vi??en kao ne??to lo??e i da se problem samo ne??to druga??ije adresira danas.

nisam imao namjeru aludirati na sli??nost dono??enja pravila u modernom dru??tvu i organiziranim religijama. tu nema sli??nosti. (osim za teoreti??are zavjera :)

ono ??to sam htio naglasiti je da je i modernom dru??tvu trebalo dosta dugo da se rje??i gomile podrazumijevaju??ih diskriminacija te da je uvid u takve probleme o??ito te??ak. tako??er sam htio naglasiti da su eti??ki problemi danas kompleksni i da je za njihovo rje??avanje potrebno ne??to vi??e od ??ista srca. prije svega znanje.

tako??er mislim da i organizirane religije prilago??avaju i mijenjaju svoje stavove no to ??ine sporo, bez refleksije, marksisti??ke samokritike ;) i u pravilu kao poku??aj da ne izgube raspojasane ov??ice.

no i dalje imam osje??aj da na ovom sajtu prevladava sijelo ateista protiv vjernika (kojih u stvari nema u komentiranju na ovom sajtu) za koje treba uvijek re??i kako su inferiorni i glupi. ??to pretpostavlja valjda da su ateisti u pravilu pametni i superiorni. recimo da sam ja po tom pitanju skeptik :) nekako osje??am da su prosje??ni i dominantni u oba kampa sli??ni i nezanimljivi. ono ??to vidim va??nijim je naglasiti koliko je opaka reprezentacija organiziranih religija (sve??enstvo, crkva…) i koliko su ??tetni po moderno dru??tvo. valjda sam ??treber.



Leave a Reply