gle.ovo.

Autor: marcell

"zvu??i poprili??no nevjerojatno koliko je vremena trebalo da humanisti intelektualci (ne nu??no nevjernici) osvijeste pitanje rasnih, spolnih/rodnih i drugih diskriminacija. a danas se ??ini da za taj senzibilitet ne mora?? imati doktorat iz prirodnih ili humanisti??kih znanosti. relativno nerje??eni eti??ki problemi danas se ??ine bitno kompleksnijim (genetika, bio/nano/etc. tehnologija..) i te??ko je zamisliti da ih se prepu??ta neukoj intuiciji dobrog srca. ba?? me zanima kad ??e koji od tih dana??njih problema izgledati jednostavnim poput punih prava za crnce, ??ene, homoseksualce…."
 

Autor: marcell
Published on Comments on: Spoznaja Dobra i Zla | shared via feedly

problem s moralnim rasu??ivanjem i organiziranim religijama je da one daju popise ve?? gotovih sudova koje bi trebali njihovi vjernici slijediti. netko je u suradnji s nadre??enom mu inteligencijom prosudio i olak??ao posao za sve ostale.

no takve popise donosi i moderno dru??tvo i velik broj ljudi rasu??uje prema liberalnijem popisu (liberalnih) gra??anskih konsenzusa.

ne znam za primjere u kojima je dru??tvo ili organizirana religija ne??to moralno prosudilo i onda uvidjelo gre??ku i vratilo na staro. tako da ako je to trend oba popisa onda je bitno jednostavnije pratiti popis koji je dalje u budu??nosti.

zvu??i poprili??no nevjerojatno koliko je vremena trebalo da humanisti intelektualci (ne nu??no nevjernici) osvijeste pitanje rasnih, spolnih/rodnih i drugih diskriminacija. a danas se ??ini da za taj senzibilitet ne mora?? imati doktorat iz prirodnih ili humanisti??kih znanosti.

relativno nerje??eni eti??ki problemi danas se ??ine bitno kompleksnijim (genetika, bio/nano/etc. tehnologija..) i te??ko je zamisliti da ih se prepu??ta neukoj intuiciji dobrog srca. ba?? me zanima kad ??e koji od tih dana??njih problema izgledati jednostavnim poput punih prava za crnce, ??ene, homoseksualce….Leave a Reply