gle.ovo.

It’s party time! | (u pripremi) blog za dokumentaciju projekta “Oni ??ive”, Maje Pelevi?? i Milana Markovi??a

13.02.2012. ??? 21. 02.2012. godine Milan Markovi?? i Maja Pelevi?? u??lanili su se u Demokratsku stranku Srbije, Ujedinjene regione Srbije, Socijaldemokratsku partiju, Demokratsku stranku, Liberalno demokratsku partiju, Srpsku naprednu stranku i Socijalisti??ku partiju Srbije.

Vrlo brzo nakon u??lanjenja postali su ??lanovi ve??ine Saveta za kulturu a u nekim partijama su dospeli i na kadrovsku listu.

Milan Markovi?? i Maja Pelevi?? predstavili su se svojim novim partijskim kolegama tekstom ???Ideja strategija pokret??? u kom su izneli svoja razmi??ljanja na temu marketin??ke strategije stranke. Tekst je u svim strankama veoma dobro prihva??en.

Tekst je zapravo nastao preuzimanjem delova teksta Jozefa Gebelsa ???Znanje i propaganda??? iz 1928. godine.

“13.02.2012. ??? 21. 02.2012. godine Milan Markovi?? i Maja Pelevi?? u??lanili su se u Demokratsku stranku Srbije, Ujedinjene regione Srbije, Socijaldemokratsku partiju, Demokratsku stranku, Liberalno demokratsku partiju, Srpsku naprednu stranku i Socijalisti??ku partiju Srbije.

Vrlo brzo nakon u??lanjenja postali su ??lanovi ve??ine Saveta za kulturu a u nekim partijama su dospeli i na kadrovsku listu.

Milan Markovi?? i Maja Pelevi?? predstavili su se svojim novim partijskim kolegama tekstom ???Ideja strategija pokret??? u kom su izneli svoja razmi??ljanja na temu marketin??ke strategije stranke. Tekst je u svim strankama veoma dobro prihva??en.

Tekst je zapravo nastao preuzimanjem delova teksta Jozefa Gebelsa ???Znanje i propaganda??? iz 1928. godine.”Leave a Reply