gle.ovo.

STVARI

U??asno je ??ta je rat tako jednoslo??na, jednostavna rije??. Rije??i koje ozna??avaju zla, trebale bi biti te??ke i slo??ene pa kad ih netko izgovara, da drugi pita ??ta? Jednostavnost zla proizvodi bol.Leave a Reply