gle.ovo.

“???_Anoni_nisu_pokret,_anoni_su_ideja_??? je ideja.

“_Anoni_nisu_pokret,_anoni_su_ideja_” je ideja. Ta ideja je zbog svoje kompleksnosti vrlo zavodljiva (specifi??nom (suvremenom) senzibilitetu) i ona mobilizira jako puno ljudi u pokret oko sebe. Pokret koji za sebe ka??e da nije pokret je, naravno i dalje – pokret, ali uspostavljen na kompleksnijoj ideji od pokreta koji tra??e disciplinu i postrojavanje.

Problem sa svim pokretima, pa tako i kompleksnije konstituiranima je uvijek prevelika koli??ina ??lanova koji misle doslovno (ili kako srbi ka??u: bukvalno). U tom kontekstu je recimo zanimljiva reforma ??idovske vjere koju promišlja Douglas Rushkoff. Veliki broj bukvalnih Anonymousa bi bio zbunjen kada bi se trebao pozabaviti tim promišljanjem religije i vjere, jer scientolozi su pi??kin dim od plijena za ono što misli Douglas Rushkoff. Iako ovo zvu??i kao super preporuka za Rushkoffa ja sam dovoljno zaigranog uma da ??u re??i da to i nije tako zanimljivo, ali je to svakako jedan od dobrih primjera kako ne mo??eš ni u odbacivanju ogranizirane religije, vjere, duhovnosti i sli??nog biti doslovan i militantan. Jebi ga. Svijet je kompleksan.

Osim po konstitutivoj ideji pokreti se naravno razlikuju i po mnogo ??emu drugome i Anonymous pokret je jedan od najzanimljivih pokreta danas. On je iz perspektive organizacijskih dosega zadnji stadij iliti “state of the art” okupljanja ljudi u zajednicu.

Jedan od najve??ih komunikacijskih problema u okupljanju zajednice je provjera koliki broj ljudi zna “da je car gol” (see: ), a onda i koliki broj ljudi zna koliki broj ljudi zna. Taj problem je pokret Anonymousa rješio na 4chan-u. Tko je nau??io plivati u brzacima /b/-a taj je spreman biti dio pokreta koji za sebe ka??e da nije pokret. No, ta komunikacijska vještina, vještina pre??ivljavanja u zajednici u kojoj je jezik izgubio svaku mo?? šokiranja ili u najmanju ruku jezik koji konstantno podsje??a samog sebe kako je eto ipak samo jezik, ta komunikacijska vještina svakog pojedinog ??lana zajednice Anonymous ne ??ini superiornim u politi??kom i društvenom anga??manu. Ono što pro??e kroz sito i rešeto zajednice je izuzetno mo??no. No pojedina??ne reprezentacije su uglavnom slabašne baš poput ove koja je inicirala ovaj moj duga??ki odgovor.

Da ne bi ponavljao ono što sam napisao na Facebooku kopirat ??u ga ovdje: “sve kulturfašisti??ke geste anonimnih srbije prije svega proizlaze iz pokušaja da se identitet s globalne mre??e primjeni u okvirima nacionalne dr??ave, nacionalnog identiteta ili na što god se ve?? odnosti srpsko i srbija u njihovom nazivu. ako postoji jedna stvar oko interneta onda je to da ne poznaje geografske granice.

drugi problem anonimnih srbije je da je ukupna populacija premala i da se zbog toga prebrzo dolazi do naizgled adhoc konsenzusa. iako sumnjam da ??ak i postoje neki dio ljudi koji su uklju??eni u proces pa onda jednostavno ne sudjeluju u pojedinim akcijama jer im se ne svi??a to što ostali rade. mislim da se radi o maloj grupi ljudi koji surfaju na valu jer mogu…

globalni anonymous pokret zbog svoje brojnosti ne propušta takve (poput srpskih) pizdarije jer dovoljno je sranja u svijetu oko kojih ??e se milijuni slo??iti da sranja oko kojih se slo??e stotine tisu??a onda postanu nevidljive. i to je dobro. jer u suprtnom dobiješ sitne pretenciozne malogra??anske geste koje bi rado bile priznate u sferama visoke kulture i promišljanja. ali im ne ide, a ne vide da im ne ide da kad si??u s velikog interneta u malu srbiju onda postaju i mali srbi.

ja sam zbog toga postao amerikanac i nadam se da ??u se i toga jednog dana rješiti. mo??da ??ak s prelaskom u anonymouse”

Najve??i problem u diskusijama oko Anonymousa je da sva pri??a lagano prelazi u kur??enje. Volio bih da sam u stanju uvjerljivije napisati kako je to zbog toga što je svatko od nas pojedina??no poprili??no neva??an u usporedbi sa nevjerojatnim kolektivom, pokretom i zajednicom Anonymousa.

““_Anoni_nisu_pokret,_anoni_su_ideja_” je ideja. Ta ideja je zbog svoje kompleksnosti vrlo zavodljiva (specifi??nom (suvremenom) senzibilitetu) i ona mobilizira jako puno ljudi u pokret oko sebe. Pokret koji za sebe ka??e da nije pokret je, naravno i dalje – pokret, ali uspostavljen na kompleksnijoj ideji od pokreta koji tra??e disciplinu i postrojavanje.”Leave a Reply