gle.ovo.

‘Umjetnost je beskorisna. Zato je i dobra’ – PlanB.tportal.hr

Media_httpplanbtporta_pqgeh

“Jesu li makeri umjetnici? I jesu li umjetnici makeri (i jesu li to bili puno prije nego je pojam ‘maker’ u??ao u mainstream)?

Po mom iskustvu, postoji jedna duboka dinstikcija izme??u te dvije kategorije, iako dijele puno na razini vje??tina i produkcije. Takozvani makeri uglavnom su vi??e zainteresirani za stroj nego za ono ??to stroj proizvodi. Umjetnici su u potpunosti preokupirani umjetninom, koja nastavlja postojati neovisno o umjetniku jednom kad je dovr??ena.

Priroda moderne umjetnosti danas tu granicu postavlja na ono ??to je umjetnik u stanju stvoriti kao individua. Jer umjetnici nikad ne mogu u potpunosti sudjelovati u projektima koji su ve??i od njih samih. To je izvori??te umjetni??ke slobode i, istovremeno, izvori??te njezinih ograni??enja.”Leave a Reply